Ull Care programmet henvender sig til såvel offentlige som private virksomheder, som et tilbud til forebyggelse mod stress. Programmet køres separat eller kobles til virksomhedens eksisterende sundhedsordning.

Programmet gør det nemt for medarbejderne og dermed billigt for virksomheden at håndtere stress og helbred på en ansvarlig måde.

På det individuelle plan fokuserer vi på sundhed og nedbringelse af sygefravær. På organisatorisk plan arbejder vi med offentlige og private sundhedsydelser, samt uddannelse af sundhedsfaglige instruktører.

Programmet understøttes af personlig vejledning om hensigtsmæssig livsførelse og sunde vaner i såvel professionelle som private sammenhænge.

Ull Care Programmet er udviklet på baggrund af mere end 20 års klinisk erfaring og forskning. Vi tager udgangspunkt i den nyeste viden om den menneskelige fysiologis reaktion på stress kombineret med dyb indsigt i sammenhængen mellem langvarig, negativ stress og mental fitness.

For medarbejderen indeholder programmet fire grundelementer:

1.  Screening via sundhedstjek og individuel måling af medarbejderens reelle stress niveau.

2. Konstruktiv dialog med medarbejderen om måleresultatet, kombineret med undervisning der tilfører større viden om mekanismerne bag stress i relation til egen ydeevne og livsstil.

3. Kortlægning af handlingsmuligheder og iværksættelse af egen indsats på baggrund af screening og konstruktiv dialog. 

4. Løbende kontrol af effekten af egen indsatsen

Den handlingsplan, vi udvikler sammen med medarbejderne, omfatter web baseret undervisning og  personlig sparring efter behov.

Unikt E-learning redskab sikrer compliance

Et unikt E-learning redskab sikrer løbende onlinehjælp, kontrol og personlig udvikling for hver enkelt medarbejder. De medarbejdere, der allerede lider under nedsat arbejdsevne eller begyndende helbredsproblemer på grund af stress og uhensigtsmæssig livsstil, tilbydes behandling og intervention efter behov og aftale med arbejdsgiver / forsikringsselskab.