Forebyggelse af stress

Hos Ull Clinic kan du lære at måle dit stressniveau og behandle dig selv, således at du kan forebygge negativt stress, hvis nødvendigt, eller sikre at du fortsat fungerer optimalt i forhold til positiv stress.

Målgruppe:

Personer der føler sig udsat for dagligt stress enten i relation til arbejdet, den private situation eller i forbindelse med en svær sygdom, og som ønsker at få indsigt i, hvorvidt deres organisme fungerer optimalt i forhold til det liv de lever, og den grad af fysiologisk stress belastning dette evt. medfører.


Målgruppen omfatter således:

  • Raske mennesker, der ønsker øget indsigt i, hvorvidt de fungerer optimalt
  • Personer, der i deres arbejde skal yde deres absolut bedste og gøre dette under et stort ydre pres
  • Personer, der er udsat for stress, enten på arbejde eller i hjemmet
  • Personer med en kronisk sygdom, der er koblet til et forhøjet stressniveau. Det gælder f.eks: Hjertesygdom, hjerneblødning og blodprop i hjernen, kronisk obstruktiv lungesygdom (rygerlunger/KOL), kræft, kroniske smerter
  • Personer med egentlig kronisk/vedvarende stress

Konceptet:

Vi anvender det unikke Ull Meter, der kan måle dit stress niveau og vi anvender det succesrige Ull Care behandlingsprogram, der hjælper dig til at nedbringe dit stress niveau.

 

Behandlingen:

Ull Care konceptet byder på en uhyre kosteffektiv metode, der uden brug af medicin hjælper dig til at forebygge negativ stress.


Vi måler dit stress niveau og giver dig en udførlig instruktion i, hvordan du måler dig selv med Ull Meteret samt instruerer dig i hvordan du med en simpel daglig øvelse konkret kan formindske stress niveauet.

Tilsammen giver det dig mulighed for at nedsætte stressbelastningen af organismen samt at justere livsførelsen i en hensigtsmæssig retning, såfremt der er behov for det.

Dette vil normalt resultere i at din daglige ydeevne øges, såfremt den er nedsat, og medfører tilsvarende forbedring hvad angår humør og livskvalitet.

Baggrund:

Effekten af behandlingen er valideret gennem en række videnskabelige forsøg i samarbejde med offentlige danske forsknings institutioner:


Links til videnskabelig dokumentation:

Link til TV 2 nyhederne fra 1. september 2010, der omtaler opdagelsen

Læs om Ull Meter her

Læs om Ull Care her