Mål forskellen på positivt og negativt stress med Ull Meter

Forbigående stress: Forbigående stress er en fysiologisk tilstand af parathed iværksat af neurale og hormonelle signaler i hjernen. Forbigående stress opstår når vi føler os udfordrede, truede eller forventer en ufordring / trussel. Tilstanden er sund og hensigtsmæssig. Den skærper vores reaktion og ydeevne uanset om det gælder flugt, kamp eller løsning af vanskelige opgaver. Når udfordringen er overstået, genvindes ligevægten. Hvis der ikke er tid nok til restitution mellem hver udfordring, bliver tilstanden skadelig og den forbigående stress udvikler sig til vedvarende stress.

Vedvarende stress: Vedvarende stress opstår når hjernen udsættes for stress i for lang tid uden tilstrækkelig mulighed for restitution. De neurale og hormonelle processer, der normalt ruster organismen til maksimal ydeevne under flugt og kamp, fastholdes så længe, at de bliver destruktive. Tilstanden tærer på kroppens ressourcer i et omfang, der nedsætter præstationsevnen og over tid fører til sygdom.

Forskerholdet i Ull Care har gjort to opdagelser, som kan hjælpe dig til forbedret styring af din dagligdag:

1)   Vi har opdaget et nyt biologisk mål, der kan fortælle i hvilket omfang en persons organisme er udsat for en stress belastning, hvilket ikke nødvendigvis svarer til den oplevelse, personen har i sin bevidsthed.

2)   Vi har udviklet et simpelt måleinstrument, således at enhver kan måle det selv i sit hjem. Ull målingen giver personen mulighed for selv at sondre mellem det positive og det negative stress. Ull målingen viser den stress belastning som personens organisme er udsat for. De daglige Ull målinger kan dermed hjælpe personen til en øget grad af bevidsthed om, i hvilket omfang ens organisme er udsat for stress.

3)   Vi har opdaget, at en kort (mindre end 5 minutters varende) egen indsats morgen og aften på en meget effektiv måde sænker et forhøjet hvile Ull mål eller opretholder et allerede lavt hvile Ull mål. På den baggrund har vi udviklet et særligt selv behandlingsprogram, der i videnskabelige undersøgelser har vist sig meget effektivt til at nedsætte stress plus en række andre vigtige helbreds risikofaktorer så som blodtryk, blodets indhold af kolesterol og hjertets arbejde.

 

Hvem henvender Ull Care Stress behandling sig til:

De daglige Ull målinger kan hjælpe personer med stress eller kronisk sygdom til en øget grad af bevidsthed om deres stress niveau, samtidig med at en simpel daglig øvelse konkret kan formindske stress niveauet. Tilsammen giver det personen mulighed for at nedsætte stressbelastningen af organismen samt at justere livsførelsen i hensigtsmæssig retning, såfremt der er behov for det. Dette resulterer normalt i at personens daglige ydeevne øges, såfremt den er nedsat, og medfører tilsvarende forbedring hvad angår humør og livskvalitet.