Akupunktur: Aktiv nervestimulation ved brug af særlige nåle

Akupressur: Aktiv nervestimulation ved brug af tryk med hænderne

Forbigående stress: Forbigående stress er en fysiologisk tilstand af parathed iværksat af neurale og hormonelle signaler i hjernen. Forbigående stress opstår når vi føler os udfordrede, truede eller forventer en ufordring / trussel. Tilstanden er sund og hensigtsmæssig. Den skærper vores reaktion og ydeevne uanset om det gælder flugt, kamp eller løsning af vanskelige opgaver. Når udfordringen er overstået, genvindes ligevægten. Hvis der ikke er tid nok til restitution mellem hver udfordring, bliver tilstanden skadelig og den forbigående stress udvikler sig til vedvarende stress.

Vedvarende stress: Vedvarende stress opstår når hjernen udsættes for stress i for lang tid uden tilstrækkelig mulighed for restitution. De neurale og hormonelle processer, der normalt ruster organismen til maksimal ydeevne under flugt og kamp, fastholdes så længe, at de bliver destruktive. Tilstanden tærer på kroppens ressourcer i et omfang, der nedsætter præstationsevnen og over tid fører til sygdom.

Positivt stress: Se forbigående stress

Negativt stress: Se vedvarende stress

Ull Fitness:Et udtryk for personens samlede fitness. Det vil sige fysisk, mental og social fitness. Ved god Ull fitness kan man klare en stor mental og fysisk belastning, fordi organismen hurtigt restituerer efter belastningen.

Ull mål: Et samlet mål for personens emotionelle, sociale og fysiske fitness. Ull målet viser hvordan hypothalamus opfatter den samlede livssituation.

Work-Life Balance: Et alment begreb der dækker balancen mellem arbejdsliv og privat liv. En god work-life balance indtræder, når både arbejdsliv og privatliv fungerer tilfredsstillende uden stress. Dårlig work-life balance opstår, når enten privatliv eller arbejdsliv kræver så meget tid og så mange personlige ressourcer, at det bliver umuligt at få dagligdagen til at hænge sammen.

Ull: Guden Ull i den nordiske mytologi lærer mennesket 1) ”peak performance” inden for jagt og sport ved at mobilisere sine ”ur kræfter” via mod, viljestyrke og selvtillid; 2) at finde balance mellem verdens modsat rettede kræfter (god/ond, had/kærlighed, mand/kvinde samt 3) at forstå et at topresultat ikke kan opnås ved tanken om at vinde, men igennem glæden, ens holdninger, venskaber og livet i sin helhed.